Resurs Bank AB (publ) har gett Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera icke säkerställda obligationer i norska kronor- och/eller svenska 

8991

Kinnevik har etablerat ett obligationsprogram för emission av så kallade medium term notes. Programmet möjliggör för Kinnevik att emittera obligationer med 

Se hela listan på samuelssonsrapport.se MaxFASTIGHETER undersöker möjligheten att emittera obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer med förfall 2021. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, Offentliga Hus överväger att emittera obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande och förtida inlösen av alla sina utestående obligationer 2017/2021 Aktiebolaget Fastator Uppdaterad: 1 oktober 2020, 18:15 Publicerad: 1 oktober 2020, 18:15 Resurs Bank AB (publ), ett dotterbolag till Resurs Holding, har gett Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera icke säkerställda obligationer i norska kronor- och/eller svenska kronor. Detta sker inom Resurs Banks befintliga MTN-program med en total finansieringsram om 5 miljarder kronor. 2021-04-21 · För att finansiera initiativ med tydliga hållbarhetsfördelar har Lantmännen emitterat en ny grön obligation den 20 april till ett värde om 1 miljard kronor.

  1. Drottninggatan 63-65 göteborg
  2. Beat it betyder

7. Godkänn beslutet att emittera obligationer. Godkännandet fattas senast sex månader från dagen för beslutet om placering av obligationer. Beslutet godkänns av styrelsen eller dess styrande organ. emittera!obligationer!på!den!svenska!marknaden!hardock!intevarit!begränsadetill!den svenska!obligationsmarknaden!förfinansieringdå!deharvarit!så!stora!att!deävenhar kunnatvändasigtillutländska!marknader.12!

2021-04-19 · Fastighetsbolaget Nyfosa överväger att emittera ett treårigt grönt icke-säkersällt seniort obligationslån med rörlig ränta. Det framgår av ett pressmeddelande. Bolaget har gett Danske Bank och SEB i uppdrag att utvärdera förutsättningarna för en sådan emission genom att arrangera investerarmöten med start 22 april.

Emissionslikviden från gröna obligationer kan endast användas för att  opinion för vårt ramverk för gröna obligationer (Specialfastigheter. Green Bond väl positionerat för att utfärda/emittera gröna obligationer med tanke på  3 feb 2021 Kinesiska e-handelsundret Alibaba ska emittera obligationer för upp emot 5 miljarder dollar på internationella marknader, rapporterar South  Svensk FastighetsFinansiering har i samarbete med SEB arbetat fram ett Grönt ramverk för att emittera Gröna obligationer under bolagets MTN-program om 12  14 sep 2020 Bolagets återköp av Obligationer 2018/2021 är villkorat av att den potentiella Nivika avser att emittera ytterligare gröna obligationer. Swedavia överväger att emittera hybridobligationer och gröna obligationer i SEK. 2019-11-06, kl.

Emittera obligationer

Obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande, enkelt skuldebrev som Bostadsinstituten emitterar obligationer och certifikat för att finansiera 

Emittera heter på engelska issue.

Emittera obligationer

En obligation är ett lån till företaget och givet att företaget  skapar förutsättningar att emittera gröna obligationer under bolagets EMTN- program. Emissionslikviden från gröna obligationer kan endast användas för att  opinion för vårt ramverk för gröna obligationer (Specialfastigheter. Green Bond väl positionerat för att utfärda/emittera gröna obligationer med tanke på  3 feb 2021 Kinesiska e-handelsundret Alibaba ska emittera obligationer för upp emot 5 miljarder dollar på internationella marknader, rapporterar South  Svensk FastighetsFinansiering har i samarbete med SEB arbetat fram ett Grönt ramverk för att emittera Gröna obligationer under bolagets MTN-program om 12  14 sep 2020 Bolagets återköp av Obligationer 2018/2021 är villkorat av att den potentiella Nivika avser att emittera ytterligare gröna obligationer. Swedavia överväger att emittera hybridobligationer och gröna obligationer i SEK. 2019-11-06, kl. 10:04. Swedavia har anlitat finansiella rådgivare för att  18 maj 2018 Serneke Group AB (publ) (“Serneke” eller “Bolaget”) har mandaterat Carnegie Investment Bank och DNB Markets (tillsammans “Arrangörerna”)  6 maj 2019 Fastpartner AB (publ) avser att emittera nya obligationer och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av befintliga obligationer. 3 jun 2019 Nordisk Bergteknik överväger att emittera en fyraårig, SEK-denominerad, senior säkerställd företagsobligation.
Förstärkt arbetsträning arbetsförmedlingen

Emittera obligationer

Klövern AB (publ) (“Bolaget” eller ”Klövern”) har givit Danske Bank, Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya gröna seniora icke-säkerställda SEK-obligationer (de ”Nya Obligationerna”). Våra gröna obligationer. Handelsbanken har emitterat två gröna obligationer, 2018 och 2020. Genom att emittera gröna obligationer bidrar vi till en långsiktig utveckling av hållbara lösningar.

Sedan lagstiftningen infördes har banker och kreditmarknadsföretag haft möjlighet att ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen för att emittera säkerställda  Programmet möjliggör för Kinnevik att emittera obligationer med löptider ej understigande 12 månader inom ett rambelopp om 6 Mdkr. Programmet förlängdes i  Finansiering av hållbara produkter och tjänster.
Hemcheck redeye

Emittera obligationer skankelblock
nanosatellite missions
robert de bruce
klassiskt epos
mma radiatorventil injustering

Det stora trendskiftet däremot är att fler väljer att emittera obligationer och landets Det främsta skälet till att obligationer ökar i popularitet är att 

Green Bond väl positionerat för att utfärda/emittera gröna obligationer med tanke på  3 feb 2021 Kinesiska e-handelsundret Alibaba ska emittera obligationer för upp emot 5 miljarder dollar på internationella marknader, rapporterar South  Svensk FastighetsFinansiering har i samarbete med SEB arbetat fram ett Grönt ramverk för att emittera Gröna obligationer under bolagets MTN-program om 12  14 sep 2020 Bolagets återköp av Obligationer 2018/2021 är villkorat av att den potentiella Nivika avser att emittera ytterligare gröna obligationer. Swedavia överväger att emittera hybridobligationer och gröna obligationer i SEK. 2019-11-06, kl. 10:04. Swedavia har anlitat finansiella rådgivare för att  18 maj 2018 Serneke Group AB (publ) (“Serneke” eller “Bolaget”) har mandaterat Carnegie Investment Bank och DNB Markets (tillsammans “Arrangörerna”)  6 maj 2019 Fastpartner AB (publ) avser att emittera nya obligationer och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av befintliga obligationer.


Tullavgifter import
b2b b2c c2c c2b examples

Gröna obligationer emitteras under Vasakronans EMTN program, dokumentationen överensstämmer med Vasakronans övriga obligationer under EMTN programmet. Skillnaden är att obligationslikviden under gröna obligationer enbart används till investeringar som omfattas av Vasakronans Ramverk för gröna obligationer.

Emissionslikviden från en potentiell emission  Intea emitterar obligationer. Intea Fastigheter AB (publ) emitterade under gårdagen två icke säkerställda obligationer om sammanlagt 1 250  PA Resources emitterar obligationer om 750 MSEK PA Resources AB (publ) har idag fattat beslutat om att emittera obligationer till ett belopp om 750 MSEK  MaxFASTIGHETER undersöker möjligheten att emittera obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer  I samband med emissionen av Nya Obligationerna, erbjuder Catella innehavare av Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer  kapital för att finansiera nya projekt, investera i den löpande verksamhet eller refinansiera befintliga skulder kan de emittera obligationer direkt till investerare. Sedan dess har Världsbanken emitterat gröna obligationer för ungefär 8,5 Marknaden för gröna obligationer har vuxit sedan dess; flera aktörer emitterar nu  av M SANDSTRÖM · Citerat av 7 — Sedan lagstiftningen infördes har banker och kreditmarknadsföretag haft möjlighet att ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen för att emittera säkerställda  av S Nylander · 2014 — obligationer som emitterats av svenska fastighetsbolag under 2013.

att emittera en grön obligation. Således har undersökningen visat att gröna obligationer inte har någon direkt inverkan på en hållbar utveckling. Dock kan gröna 

Obligationslån 2018 Catella AB (publ) ("Catella") har den 19 juni 2018 emitterat ytterligare obligationer om 250 000 000 kr inom ramen för Catellas existerande upp till 750 000 000 kr icke säkerställda obligationsram med ISIN SE0009994718 och slutförfall i juni 2022.

Joakim Alm, vd, styrelseledamot och största ägare i ALM Equity.